Alima Hakında:

    2009 yılında su ürünleri sektörüne giriş yapmıştır. 2011 yılında 12.500 m2 lik kapalı alan içerisinde 6000 m2 lik  en son teknolojiyle donatılmış işleme ve değerlendirme fabrikasını faaliyete geçirmiştir. Aynı zamanda yetiştiricilik yönünü de geliştirerek Malatya, Elazığ  Kırklareli ve Tunceli illerin de baraj gölü havzalarında off-shore kafes sistemleri kurarak yetiştiricilik faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde kuluçkahane tesisisimiz ve Baypa Bayhan Vize/Kırklareli Yavru Alabalık Üretim Tesisi Faliyet de olup yavru balık yetiştirilmektedir.

    Büyütme tesislerinin %100'ü açık Off shore sistemleri olup, otomatik yemleme sistemleri  Son teknolojiye sahip ünitelerdir. Deneyimli mühendis, dalgıç ve uzman personelin çalıştığı bu sistemlerde, gerek su altı gerek su üstü kontroller büyük bir dikkat ve özveri ile yapılmaktadır.

   Fabrikamız bünyesinde müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda; taze soğutulmuş, içi alınmış dondurulmuş, fileto çıkarılmış ve füme balık ürün imalatları yapılmaktadır.

   Alima Su Ürünlerin de AB standartlarındaki paketleme-işleme tesisinde üretilen tüm ürünler, soğuk zincirin sofralara kadar korunduğunu kayıt altına alan ISO 9001, ISO 22000 Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Belgeleri ,BRC , IFS Gıda Belge Standartları ve Global G.A.P.güvencesi ile işlem görür.

   Alima Su Ürünleri hem iç piyasa hem dış piyasada yerini alarak kendini marka haline getirmeyi başarmıştır. İhracat yaptığımız  ürünlerimiz tüketicilerimiz tarafından tam not alarak tüketicilerimize özgüven vermiştir.Alima Dış pazar yelpazesini sürekli genişletmektedir.Ayrıca Etkin satış ve pazarlama faaliyetleri ile  satış hacmini genişletmeye devam etmektedir.

Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı “hizmette dürüstlük ve kalitedir”.  prensibi ile çalışan Alima Su Ürünleri  A.Ş  sektörün geleceğine yön verecektir.

 

AR-GE Çalışmaları:

Alima Su ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. balık sektöründe gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmenin yolunun AR-GE’den geçtiğinin bilincindedir. Ürün geliştirme çalışmaları için farklı bir laboratuar kurulmuştur. Bu laboratuar son teknoloji ekipmanları ile donatılmış ve konusunda uzman AR-GE personelleri tarafından çalışmalarını yürütmektedir. AR-GE çalışmaları tek bir merkezde toplanarak üretimin daha da iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.AR-GE laboratuvarı İnönü Üniversitesi ile ortaklık kurarak projeleri gerçekleştirmektedir.

Alima Su ürünleri ve Gıda sanayi Ticaret A.Ş. de birincil hedef alınan AR-GE konuları;

- Doğal kaynaklardan elde edilen ürünler
- Gıda güvenliğini yükseltmek
- Sektöre yeni türler kazandırmak
- Kalite standartlarını yükseltmek
- Üretim sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmek
- Çevrenin(doğanın) korunması
- Üretimde atık azaltımı, geri kazanma ve yeniden kullanımı arttırma
- Enerji kullanımına azaltmak
- Çevre politikalarını yenilemek ve geliştirmek 

Kalite ve Güvence:

Neden Kalite ?
 
Kalite, sürekli iyileştirme ve sürekli yenilemedir.Sisteminin kendi içerisindeki beklentilerinin ileriye dönük olarak hazırlanması ve bu ortamı meydana getirmesi bakımından vazgeçilmez bir özelliktir.

Kalite verimliliktir. İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç - gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir.
Sürekli olarak daha seçici, daha bilinçli ve daha hızlı hale gelen müşteri isteklerine cevap verebilmek için;
Sürekli değişen piyasa şartlarında misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmek için:

Kalite bir yatırımdır.
Uzun dönemde bir işi ilk defada doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.
İşte tüm bu yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı gelecekte var olmak ve daha ilerilere gitmek isteyen işletmeler Kalite Yönetim Sistemini, toplam kaliteye ulaşmak için ön adım olarak seçmiş ve uygulamada başarı sağlamak için tüm personeline bu sistem ile ilgili olarak gerekli eğitimi vermeye başlamıştır.
Eğitimin öneminin toplam kalitede çok büyük olduğu ve ileride verilen bu eğitimlere harcanan zamanın kayıpları engellediği ve kaliteyi yükselttiği düşünülürse, zaman olarak harcanmış sayılamayacağı hatta tersine ileride kayıp zamanları engellediği görülecektir.

Neden Gıda Güvenliği?

Gıda güvenliği: Tüketilmesi sırasında tüketicisi için herhangi bir sağlık tehlikesi yaratabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerden gıda ürününün korunduğunun güvencesidir.

Gıda sanayinde gıda güvenliğinin kontrolünü standartlaştırmak günümüzde hem bir ihtiyaç, hem de bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bunun içinde, gıda üretiminde hammaddeden başlayarak tüketime kadar her bir aşama veya noktada tehlike analizleri yaparak kritik kontrol noktaları belirleyen, izleyen, tehlikenin henüz daha olmadan önlenmesini amaçlayan ve sonuçta belirlenmiş şartlara uygun gıdayı üreterek tüketiciye “güvenilir gıdanın”  sunulmasını sağlayan gıda güvenliği yönetim sistemi kurulmalı ve uygulamaya koyulmalıdır.
Böylelikle gıda güvenliğini etkileyen şartlar kontrol edilebilmekte ve kayıt altına alınarak kanıtlanabilmektedir.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, kalite yönetim sistemleri içerisinde güvenli gıda yönetiminde tercih sebebi olan bir sistemdir ve bu sistemlerle uyumludur.

Bizden Haberler:
Alima Su Ürünleri olarak 26-28 Nisan 2016 tarihlerinde Brüksel / Belçikada Küresel Deniz pazarı Fuarı'na katılıyor.    Devamı
Alima Su Ürünleri, PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspora Sponsor oldu.      Devamı..
Adresimiz / Fabrika

Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 2. Organize Sanayi Sitesi 2.cad. No:17           Malatya

  • Tel:    0 422 244 01 02
  • Faks: 0 422 244 01 99
  • info@alima.com.tr
  • http://www.alima.com.tr
Vizyonumuz:

Su ürünleri sektöründe, yaptığımız yatırımlarla ülkemizde su ürünleri sektörünün bilinen, tanınan ve güvenilir bir markası haline gelerek iç piyasada ve dünya ölçeğinde pazar payımızı arttırarak referans gösterilen evrensel bir markaya dönüşmek

Misyonumuz:

Su ürünlerine yurdumuzun her bir ferdinin ulaşabilmesini sağlamak, balığın, su ürünlerinin her eve girmesini sağlamak, bizden sonraki nesillerin de balık tüketebilmesini sağlayabilmek adına bütün yatırımlarımızda sürdürülebilir balıkçılık anlayışını esas alarak doğa dostu, ekonomik ve kaliteli yetiştiricilik ve işleme anlayışıyla halkımız, ülkemiz ve firmamız için ekonomik, sosyal çok yönlü değer yaratmak.

 
c) 2017 Alima Su Ürünleri Tasarım